Bioremediacja

Bioremediacja jest technologią usuwania zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym. W tym procesie wykorzystywane są organizmy żywe (głównie mikroorganizmy, a wśród nich bakterie), które katalizują procesy oczyszczania, niszczą lub przekształcają różnego rodzaju zanieczyszczenia w formy mniej szkodliwe. Końcowymi produktami efektywnie przeprowadzonego procesu bioremediacji są bowiem głównie dwutlenek węgla i woda. Są one nietoksyczne i mogą być bez szkody przyswajane przez środowisko.

Najważniejszą jej zaletą jest fakt, że bioremediacja może być stosowana na miejscu, gdzie doszło do skażenia środowiska, bez żadnych skomplikowanych urządzeń. Oprócz zalet bioremediacja posiada też wady. Technologii tej nie można zastosować do każdego rodzaju zanieczyszczeń. Wiele zależy również od warunków panujących w miejscu, które należy poddać oczyszczeniu, oraz od czasu, w jakim skażenie powinno być usunięte. Pomimo tych ograniczeń bioremediacja jest bardzo efektywną metodą odnawiania środowiska przyrodniczego. Bardzo ważne są także zalety ekonomiczne wynikające z prowadzenia bioremediacji w porównaniu z innymi chemicznymi czy fizycznymi procesami. To one są głównym powodem dość dużego jej zastosowania.

Skip to content