Temat: Zanieczyszczenia gleb i powietrza

Bioremediacja

Bioremediacja jest technologią usuwania zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym. W tym procesie wykorzystywane są organizmy żywe (głównie mikroorganizmy, a wśród nich bakterie), które katalizują procesy oczyszczania, niszczą lub przekształcają różnego rodzaju zanieczyszczenia w formy mniej szkodliwe. Końcowymi produktami efektywnie przeprowadzonego procesu bioremediacji są bowiem głównie dwutlenek węgla i woda. Są one nietoksyczne i mogą...

Czytaj więcej...

Gromadzą się i pozostają na zawsze

Niektóre zanieczyszczenia rozkładają się z czasem w glebie, ale inne zostają w niej na zawsze. W wielu przypadkach grunty i gleby są miejscem końcowym, do którego trafiają różne zanieczyszczenia i w którym z czasem się gromadzą. Zagrożenia związane z tymi chemikaliami i ich różnymi mieszaninami nie są w pełni znane. Na podstawie pobranych próbek wiemy...

Czytaj więcej...

Metale, nawozy i pestycydy

Potrzebujemy rolnictwa, aby wytwarzać żywność, ale niektóre niezrównoważone praktyki rolne nadal zanieczyszczają gleby. Rośliny potrzebują do wzrostu między innymi substancji biogennych, a intensywne rolnictwo może wyczerpywać składniki odżywcze z gleby szybciej, niż natura je uzupełnia. Działanie nawozów polega na kompensowaniu tego deficytu i wprowadzaniu dodatkowych substancji biogennych. Niestety rośliny często nie są w stanie pobrać...

Czytaj więcej...

Degradacja gleb

Zanieczyszczenie gleby jest jednym z mechanizmów zagrożenia gleby oraz stanowi pewną formę jej degradacji. Degradacja jest pojęciem znacznie szerszym i dotyczy pogorszenia się właściwości chemicznych, fizycznych oraz biologicznych gleby, a także spadku jej aktywności biologicznej. Zanieczyszczenie gleby najczęściej zalicza się do degradacji chemicznej, a także antropogenicznej, czyli powstałej na skutek działalności człowieka. Degradacja chemiczna gleby dotyczy niekorzystnych zmian, jakie zachodzą...

Czytaj więcej...

Targi Energii Odnawialnej

Zachęcamy do obejrzenia relacji z Targów Energii Odnawialnej.

Czytaj więcej...

Pamiętajmy o pszczółach

Chemia wykorzystywana przy opryskach roślin najbardziej szkodzi pszczołom, dzięki którym całe środowisko może funkcjonować. Codziennie ginie mnóstwo tych przydatnych owadów, co może mieć opłakane skutki w przyszłości. Dlatego, aby ratować pszczoły możemy sadzić np. kwiaty. W ten sposób pomożemy naszym małym przyjaciołom. Aby ratować glebę warto też kupować z ekologicznych farm, w których mamy pewność,...

Czytaj więcej... Kobieta rękawiczkach trzymająca podniesioną zużytą butelkę

Nawozy i pestycydy

Człowiek korzysta z bogactwa gleb od około 12 tysięcy lat, kiedy to przenieśliśmy się z koczowniczego trybu życia na osiadły. Przez fakt, że wioski się powiększały, a ludzie potrzebowali jedzenie, zaczęli wykorzystywać ziemię do sadzenia roślin. Tak oto powstało rolnictwo, które jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki. Jednak postęp technologii nie zawsze pomaga naszej planecie,...

Czytaj więcej... Rzeka Niesób w Wieruszowie z lotu ptaka

Ekologiczny Wieruszów!

Witamy na nowej stronie miasta Wieruszów, poświęconej masowej edukacji ekologicznej. Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat ekologii. Wiadomości będą podzielone na 7 kategorii: Śmieci – odpowiedzią jest świadomość ekologiczna w zakresie segregacji odpadów, recyklingu itp. Smog – odpowiedzią jest świadomość ekologiczna w zakresie OZE Woda – zagrożenie suszą – odpowiedzią jest świadomość ekologiczna...

Czytaj więcej...
Skip to content